PROFESJONALIZACJA BIZNESU

Wdrażając rozwiązania „profesjonalizacji biznesu”, razem z moimi partnerami dążymy nie tylko do zwiększenia dojrzałości organizacyjnej Waszej firmy ale też do przygotowania jej od strony organizacyjno-zarządczej do połączenia z inną organizacją z rynku zagranicznego. Celem tych działań jest ograniczenie ryzyka trudności zarządczych, które mogą pojawić się na etapie procesu ekspansji i zwiększenie szansy realizacji związanych z nim efektów synergii.

Jakim obszarom poświęcamy najwięcej uwagi?

  • Strukturze organizacyjnej,
  • Systemowi komunikacji i przepływu informacji w firmie,
  • Umiejętnościom managerskim właścicieli i kadry zarządzającej,
  • Kulturze organizacyjnej i narodowej obu stron transakcji,
  • Rozwiązaniom zwiększającym zaangażowanie pracowników w realizowane projekty.