Najlepiej rozwijające się i wyznaczające trendy firmy na świecie charakteryzują się wysoką innowacyjnością, koncentracją na ekspansji geograficznej oraz dobrze przemyślanych i przeprowadzonych akwizycjach.

Chcecie do nich dołączyć?

Możecie tego dokonać skutecznie, wykorzystując potencjał zasobowy Waszej organizacji oraz wsparcie mojego zespołu – doświadczonych specjalistów z Polski i krajów niemieckojęzycznych. Gwarantujemy zabezpieczenie zarówno miękkich – strategicznych i kulturowych – jak i twardych – rynkowych i finansowych – aspektów ryzyka transakcji zagranicą.

Najlepiej rozwijające się i wyznaczające trendy firmy na świecie charakteryzują się wysoką innowacyjnością, koncentracją na ekspansji geograficznej oraz dobrze przemyślanych i przeprowadzonych akwizycjach.

Chcecie do nich dołączyć?

Możecie tego dokonać skutecznie, wykorzystując potencjał zasobowy Waszej organizacji oraz szanse, które niosą ze sobą rynki niemieckojęzyczne!

Podejmując decyzję o wejściu na rynki w regionie DACH ze mną i moim zespołem, uzyskujecie wsparcie doświ

OFERTA

oferta

PROFESJONALIZACJA biznesu

struktury, zasoby & zarządzanie

Oferta

Usługi cross-border M&A

doradztwo transakcyjne & due diligence

oferta

PARTNERSTWA STRATEGICZNE

aliense & joint-ventures

Oferta

Finansowanie rozwoju za granicą

bankowe, equity & mezzanine

Przebieg procesu współpracy:

DIAGNOZA i NEGOCJACJE

Badanie rynku i ocena stanu wyjściowego Waszej firmy w kontekście możliwych opcji rozwoju za granicą

Strategia

Wypracowanie strategii rozwoju Waszego przedsiębiorstwa ukierunkowanej na wzrost jego wartości w perspektywie ekspansji zagranicznej i działań akwizycyjnych

Profesjonalizacja biznesu

Rozwój struktury organizacyjnej i systemu zarządzania wspomagających Waszą firmę w skutecznym przeprowadzeniu ekspansji za granicą

Cele akwizycyjne i partnerzy

Identyfikacja i dotarcie do strategicznych celów akwizycyjnych lub partnerów w regionie DACH zgodnie ze zdefiniowaną strategią ekspansji Waszej firmy

Kapitał

Pozyskanie kapitału na rozwój za granicą w formie sprzedaży udziałów do inwestorów finansowych i strategicznych oraz finansowania bankowego i finansowania mezzanine

Proces ekspansji

Przeprowadzenie procesu kupna firmy lub nawiązania partnerstwa w regionie DACH z zabezpieczeniem kwestii formalno-prawnych oraz ryzyka organizacyjnego i kulturowego

„Wierzę, że Wy jako nowe pokolenie polskich przedsiębiorców macie w sobie ogromny potencjał rozwojowy, który dobrze pokierowany, może przynieść w najbliższym czasie niewyobrażalne rezultaty. To co jest w Was wyjątkowego i co daje Wam przewagę nad poprzednim pokoleniem polskich przedsiębiorców, to ogromna otwartość na ludzi, na świat, na współpracę i na inny sposób myślenia.

Od 4 lat widzę z jaką pasją oddajecie się swoim firmom, jak mocno zależy Wam na ich rozwoju i jak nie macie ograniczeń w podejmowaniu kolejnych, odważnych decyzji biznesowych. Tylko patrzeć, jak dzięki swojej otwartości, nowatorskim pomysłom i nieugiętości w działaniu, wielu z Was dołączy do grupy „Chidden Champions” Europy – czołówki najlepiej rozwijających się i wyznaczających trendy firm na świecie.”

JOANNA STRZYŻEWSKA

„Wierzę, że Wy jako nowe pokolenie polskich przedsiębiorców macie w sobie ogromny potencjał rozwojowy, który dobrze pokierowany, może przynieść w najbliższym czasie niewyobrażalne rezultaty. To co jest w Was wyjątkowego i co daje Wam przewagę nad poprzednim pokoleniem polskich przedsiębiorców, to ogromna otwartość na ludzi, na świat, na współpracę i na inny sposób myślenia.

Od 4 lat widzę z jaką pasją oddajecie się swoim firmom, jak mocno zależy Wam na ich rozwoju i jak nie macie ograniczeń w podejmowaniu kolejnych, odważnych decyzji biznesowych. Tylko patrzeć, jak dzięki swojej otwartości, nowatorskim pomysłom i nieugiętości w działaniu, wielu z Was dołączy do grupy „Chidden Champions” Europy – czołówki najlepiej rozwijających się i wyznaczających trendy firm na świecie.”

JOANNA STRZYŻEWSKA

Zapraszam na konsultację!

Decydując się na ekspansję zagraniczną Wy jako polscy przedsiębiorcy często poruszacie się na obszarze zupełnie dla Was nieznanym. Aby ekspansja zagraniczna przebiegła pomyślnie potrzebujecie doświadczonego partnera, który przeprowadzi Was przez meandry formalności i pomoże uniknąć kosztownych pomyłek.

Zapraszam do  KONTAKTU.

 

 

 

4 + 9 =